Контакт
Страница

„Едно докосване на природата прави целия свят наш родственик“ Уилям Шекспир Notice: JavaScript is required for this content. Меа360 ЕООД Институт по органична химия – Лаборатория # 9 Акад. Ул. Г.Бончев Бл. 9, 1113 София, България Също и в Австрия: … Read More

За нас
Страница

Нашата компания е колектив от невероятни хора. Стремим се да изградим по-добро СЕГА към по-добро утре. Mea 360 ltd. представлява търговско предприятие със силно участие в научноизследователска и развойна дейност. С кого работим и си говорим Българска академия на науките … Read More